Opleidingen

Cursussen en workshops

Om aanvragen voor hulpmiddelen zo efficiënt en correct mogelijk te kunnen analyseren, beoordelen en uitvoeren, verzorgt het NTAC regelmatig informatieve cursussen en workshops op maat. Uw medewerkers leren ‘in company’ of bij het NTAC in Houten in een persoonlijke setting hoe zij aanvragen zo zelfstandig mogelijk kunnen honoreren of afwijzen.

Thema’s die onder meer aan de orde komen, zijn:

  • Doel en fysiek gebruik van hulpmiddelen
  • Voorwaarden voor de beoordeling van een aanvraag
  • Welke voorschrijvers hulpmiddelen mogen aanvragen
  • Welke professies betrokken zijn bij een aanvraag
  • Medische indicaties in relatie tot het te behandelen onderwerp
  • Begrippen als onnodig kostbaar, doelmatig, adequaat en kortdurend gebruik
  • Prijsopbouw, coderingen en reparaties
  • Kostenbeheersing in relatie tot klantvriendelijkheid
  • Het benutten van mogelijkheden van een regeling in het belang van verzekerde/cliënt.

Onze samenwerkingspartner op het gebied van e-learning en training:

Zorgplan