NEDERLANDS TECHNISCH ADVIES COLLEGE HULPMIDDELEN INFORMATIE CENTRUM
ZOEK   Search

Welkom bij NTAC – uw adviseur voor hulpmiddelen

Het Nederlands Technisch Advies College (NTAC), opgericht in 1989, heeft als doel om instellingen en gebruikers in de zorgmarkt te informeren over medische hulpmiddelen. Er zijn nu eenmaal veel hulpmiddelen en ook veel regelingen, voorschriften en voorwaarden. Dat geldt voor gebruikers, financiers en voorschrijvers van die hulpmiddelen. In de afgelopen 20 jaar heeft een groot aantal organisaties en instellingen uit de zorgmarkt gebruik gemaakt van onze brede deskundigheid, zowel voor beleidszaken als voor de uitvoering daarvan.

Voor zorginhoudelijke en medische aspecten en specifieke vragen over zorgproducten is NTAC graag uw aanspreekpunt. Onze deskundigheid richt zich naast de producten zelf specifiek op advies bij aankoop en zorginhoudelijke aspecten – van beleid tot oplossingen op maat. En is vooral bedoeld voor zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, zorginstellingen en particuliere consumenten.

De NTAC website biedt een overzicht van onze kernactiviteiten, het belang van automatisering en de toegevoegde waarde die wij onze klanten bieden. NTAC biedt uw organisatie vanuit een brede deskundigheid oplossingen.

Voorschrijvers van hulpmiddelen zijn wij graag behulpzaam met voorschrijfregelingen, indicatiestellingen en vormen van verstrekkingen zoals bruikleen en eigendom. Een aanvraag indienen of informatie inzien over verstrekte voorzieningen in uw instelling doet u eenvoudig door in te loggen.

Verzekeraars, Zorgkantoren en Gemeenten vinden op onze website informatie over de voorwaarden voor verstrekkingen en verdere wet- en regelgeving. Inloggen als klant biedt u de mogelijkheid om actuele management informatie in te zien over lopende opdrachten.

Gebruikers van hulpmiddelen treffen op onze website naast een goed toegankelijk overzicht van hulpmiddelen ook informatie aan over de wet- en regelgeving.

NTAC - EEN ZORG MINDER

Nu inloggen